Vad vi gör

Vi erbjuder helhetslösningar när det gäller diamantborrning – kärnborrning i betong. Golvsågning och väggsågningar genom betong med bortforsling av material från arbetsplats. (Deponi)

Inget jobb är för litet eller för stort för vår firma vi löser det mesta.