Box 2

VIHAB Västerbottens Industrihåltagning AB är ett företag som i huvudsak utför betongsågning i betong, tegel och andra liknande hårda material.